Vụ nữ sinh t.ử v.o.n.g sau va chạm với xe tuần tra ở Hải Dương: Người cầm lái ô tô là cán bộ Phòng CSGT

349

Sau sự cố, Phòng CSGT Công an Hải Dương đã tổ chức thăm hỏi động viên, chia buồn với gia đình nữ sinh xấu số.

Sáng 26/6, cơ quan chức năng ở Hải Dương vẫn đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ va chạm giao thông khiến nữ sinh 14 tuổi, ở xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc tử vong tại chỗ.

Theo nguồn tin riêng của PV, người cầm lái chiếc xe ô tô tuần tra là cán bộ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương.

Trước câu hỏi về thời điểm tai nạn, chiếc xe có đang truy bắt tội phạm, người vi phạm gì không? Nguồn tin cho biết: “Chiếc xe chỉ đi làm công vụ bình thường”.

Sau tai nạn, Phòng CSGT Công an Hải Dương đã chủ động thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình nữ sinh xấu số.

Trước đó, khoảng 16h ngày 25/6, xe công vụ BKS 34A-00397 của Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2, Phòng CSGT Công an Hải Dương lưu thông trên Quốc lộ 38. Khi đến khu vực xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lồng thì xảy ra va chạm với một nữ sinh 14 tuổi, khiến em này tử vong tại chỗ.

K̲h̲o̲ả̲n̲h̲ k̲h̲ắ̲c̲ ô̲ t̲ô̲ t̲u̲ầ̲n̲ t̲r̲a̲ C̲S̲GT̲ H̲ả̲i̲ D̲ư̲ơ̲n̲g đ̲.â̲m̲ x̲e̲ đ̲ạp đ̲i̲ệ̲n̲, 1̲ n̲ữ̲ s̲i̲n̲h̲ t̲.ử̲ v̲.o̲n̲g

M̲ộ̲t̲ ph̲ầ̲n̲ d̲i̲ễ̲n̲ b̲i̲ế̲n̲ c̲ủ̲a̲ v̲ụ̲ t̲a̲i̲ n̲ạ̲n̲ đ̲ã̲ đ̲ư̲ợ̲c̲ c̲a̲m̲e̲r̲a̲ h̲à̲n̲h̲ t̲r̲ì̲n̲h̲ c̲ủ̲a̲ ô̲ t̲ô̲ l̲ư̲u̲ t̲h̲ô̲n̲g h̲ư̲ớ̲n̲g n̲gư̲ợ̲c̲ c̲h̲i̲ề̲u̲ gh̲i̲ l̲ạ̲i̲.

K̲h̲o̲ả̲n̲h̲ k̲h̲ắ̲c̲ x̲e̲ t̲u̲ầ̲n̲ t̲r̲a̲ C̲S̲GT̲ đ̲.â̲m̲ t̲r̲ú̲n̲g n̲ữ̲ s̲i̲n̲h̲ đ̲i̲ x̲e̲ đ̲ạp đ̲i̲ệ̲n̲  

V̲ụ̲ t̲a̲i̲ n̲ạ̲n̲ gi̲a̲o̲ t̲h̲ô̲n̲g n̲h̲ắ̲c̲ t̲ớ̲i̲ x̲ả̲y r̲a̲ v̲à̲o̲ k̲h̲o̲ả̲n̲g 1̲6̲ gi̲ờ̲ c̲h̲i̲ề̲u̲ n̲gà̲y 2̲5̲/̲6, t̲r̲ê̲n̲ QL̲3̲8 t̲h̲u̲ộ̲c̲ đ̲ị̲a̲ b̲à̲n̲ x̲ã̲ Đ̲o̲à̲n̲ T̲h̲ư̲ợ̲n̲g, h̲u̲yệ̲n̲ Gi̲a̲ L̲ộ̲c̲ (H̲ả̲i̲ D̲ư̲ơ̲n̲g). T̲h̲ờ̲i̲ đ̲i̲ể̲m̲ n̲à̲y, ô̲ t̲ô̲ t̲u̲ầ̲n̲ t̲r̲a̲ C̲S̲GT̲ m̲a̲n̲g B̲K̲S̲ 3̲4A̲-0̲0̲3̲9̲7 c̲ủ̲a̲ Đ̲ộ̲i̲ t̲u̲ầ̲n̲ t̲r̲a̲ k̲i̲ể̲m̲ s̲o̲á̲t̲ gi̲a̲o̲ t̲h̲ô̲n̲g s̲ố̲ 2, ph̲ò̲n̲g C̲S̲GT̲ c̲h̲ở̲ t̲ổ̲ c̲ô̲n̲g t̲á̲c̲ c̲ủ̲a̲ đ̲ơ̲n̲ v̲ị̲ đ̲i̲ l̲à̲m̲ n̲h̲i̲ệ̲m̲ v̲ụ̲.

Đ̲i̲ đ̲ế̲n̲ k̲h̲u̲ v̲ự̲c̲ x̲ã̲ Đ̲o̲à̲n̲ T̲h̲ư̲ợ̲n̲g, x̲e̲ đ̲â̲m̲ m̲ạ̲n̲h̲ v̲à̲o̲ m̲ộ̲t̲ n̲ữ̲ s̲i̲n̲h, s̲i̲n̲h̲ n̲ă̲m̲ 2̲0̲0̲7. S̲a̲u̲ c̲ú̲ đ̲.â̲m̲ m̲ạ̲n̲h̲, n̲ạ̲n̲ n̲h̲â̲n̲ t̲.ử̲ v̲.o̲n̲g n̲g̲a̲y b̲ê̲n̲ v̲ệ̲ đ̲ư̲ờ̲n̲g.

T̲h̲e̲o̲ n̲h̲â̲n̲ c̲h̲ứ̲n̲g t̲ạ̲i̲ h̲i̲ệ̲n̲ t̲r̲ư̲ờ̲n̲g, n̲ạ̲n̲ n̲h̲â̲n̲ l̲à̲ h̲ọ̲c̲ s̲i̲n̲h̲ l̲ớ̲p 7, n̲g̲ư̲ờ̲i̲ đ̲ị̲a̲ p̲h̲ư̲ơ̲n̲g. K̲h̲i̲ x̲ả̲y̲ r̲a̲ t̲a̲i̲ n̲ạ̲n̲, n̲ữ̲ s̲i̲n̲h̲ n̲à̲y đ̲a̲n̲g đ̲i̲ề̲u̲ k̲h̲i̲ể̲n̲ x̲e̲ đ̲ạ̲p đ̲i̲ệ̲n̲ t̲ừ̲ đ̲i̲ể̲m̲ h̲ọ̲c̲ t̲h̲ê̲m̲ t̲i̲ế̲n̲g A̲n̲h̲ v̲ề̲ n̲h̲à.

T̲h̲e̲o̲ t̲h̲ô̲n̲g t̲i̲n̲ t̲r̲ê̲n̲ V̲i̲e̲t̲n̲a̲m̲n̲e̲t̲, t̲h̲ì̲ c̲ơ̲ qu̲a̲n̲ c̲h̲ứ̲c̲ n̲ă̲n̲g c̲h̲ư̲a̲ x̲.á̲.c̲ đ̲ị̲n̲h̲ đ̲ị̲n̲h̲ đ̲ư̲ợ̲c̲ n̲gư̲ờ̲i̲ c̲ầ̲m̲ l̲á̲i̲. T̲ổ̲ x̲.ử̲ l̲ý̲ t̲a̲i̲ n̲ạ̲n̲ c̲ũ̲n̲g đ̲ã̲ c̲h̲o̲ c̲ẩ̲u̲ ph̲ư̲ơ̲n̲g t̲i̲ệ̲n̲ n̲à̲y r̲a̲ k̲h̲ỏ̲i̲ h̲i̲ệ̲n̲ t̲r̲ư̲ờ̲n̲g, n̲i̲ê̲m̲ ph̲o̲n̲g ph̲ụ̲c̲ v̲ụ̲ c̲ô̲n̲g t̲á̲c̲ đ̲i̲ề̲u̲ t̲r̲a̲.

N̲h̲ữ̲n̲g b̲ứ̲c̲ ả̲n̲h̲ gh̲i̲ l̲ạ̲i̲ ở̲ h̲i̲ệ̲n̲ t̲r̲ư̲ờ̲n̲g v̲ụ̲ t̲a̲i̲ n̲ạ̲n̲.

 

Chia sẻ